MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA KOŁO DFK OPOLE GOSŁAWICE

Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców Na Sląsku Opolskim

Herby 1894